Avtovaz plant

Alliance Rostec Auto - engineering staff - shareholder of AVTOVAZ